Hoppa till innehåll

Samrådsmöte med Epoon koulus vårdnadshavare och med invånarna onsdag 7 september

De finskspråkiga utbildningstjänsterna vid Borgå stads bildningssektor ordnar ett samrådsmöte med Epoon koulus vårdnadshavare och med invånarna angående Epoon koulus framtid. Mötet äger rum onsdagen den 7 september klockan 18 på Epoon koulu.

Stadens representanter kommer till mötet för att berätta om de omständigheter som inverkar på skolans framtid, såsom planläggningen i området, prognosmodellen för servicenätet och fastighetens skick. Mötesdeltagarna får också höra om de pedagogiska och ekonomiska synpunkter som inverkat på förslaget att lägga ned Epoon koulu. På mötet lägger man också fram resultatet av samrådsmötet med barnen.
Utbildningsdirektör Jari Kettunen och bildningsdirektör Sari Gustafsson redogör för hur beslutsprocessen i frågan om Epoon koulu härefter går vidare samt den preliminära modellen för övergång och introduktion
Det har reserverats tid för diskussion som avslutning på kvällen. Exakt program och schema framgår av den inbjudan som tillsänts vårdnadshavarna och intressentgrupperna.
Bildningsnämnden behandlar ärendet vid sitt sammanträde den 22 september
Den finskspråkiga utbildningssektionen beslutade vid sitt sammanträde den 25 augusti med rösterna 5–2 att föreslå bildningsnämnden att elevupptagningsområdet för Epoon koulu ansluts till området för Keskuskoulu med början 1.8.2023, vilket innebär att Epoon koulus verksamhet upphör 1.8.2023.
Enligt beslutet ska man i planeringen beakta en så smidig vardag som möjligt för barnen även i framtiden samt att de på ett planmässigt sätt ska få bekanta sig med den nya skolan under läsåret 2022–2023.
Bildningsnämnden behandlar ärendet vid sitt sammanträde den 22 september. Det slutliga beslutet om att eventuellt lägga ned skolan fattas av stadsfullmäktige.