Hoppa till innehåll

Sannäs skola fortsätter i tillfälliga lokaler till årsskiftet

Sannäs skolas nybyggnad och renoveringen av de kvarblivande äldre delarna ser ut att bli klara så att skolan kan flytta till nya och renoverade lokaler vid årsskiftet.

Sannäs skolas nybyggnad och renoveringen av de kvarblivande äldre delarna ser ut att bli klara så att skolan kan flytta till nya och renoverade lokaler vid årsskiftet.

– Den flyttbara nybyggnaden blir klar i mitten av hösten. I upphandlingen av renoveringen av den gamla delen samt gården kom endast ett anbud in och det är cirka 500 000 euro högre än kostnadsberäkningen, berättar lokalitetsdirektör Mikko Silvast.

Stadsstyrelsen behandlar ärendet på sitt möte den 24 maj. Föredragningen är att upphandlingen avbryts och görs på nytt i juni, varpå renoveringsarbetet kan göras under hösten.

– Den nya skolhelheten är ändamålsenlig och fin, och vi väntar naturligtvis på att vi kan flytta in i nya och renoverade lokaler. För skolverksamheten och tryggheten så är det ändå bättre att hela skolan flyttar samtidigt vid årsskiftet, även om nybyggnaden blir klar tidigare, berättar Sannäs skolas rektor Jessica Gillberg.

Ytterligare information:
lokalitetsdirektör Mikko Silvast, tfn 040 825 1570 eller mikko.silvast@porvoo.fi
bildningsdirektör Sari Gustafsson, tfn. 045 6577 892 tai sari.gustafsson@porvoo.fi