Hoppa till innehåll

Skejtparken i Riddarparken i Huktis stängs

Det har upptäckts skador på redskapen och asfalten i skejtparken i Riddarparken i Huktis, vilka betydligt försämrar säkerheten för dem som använder parken.

Nuorisoa. Ungdomar.

Därför stängs skejtparken och grundliga förbättringsarbeten inleds 23.10.2023.
Arbetena inleds med att ta bort de nuvarande redskapen, riva asfalten och gräva provgropar. Utgående från provgroparna görs planer för hur konstruktionen ska förbättras.
Meningen är att den iståndsatta skejtparken ska öppnas våren 2024.

Staden beklagar de olägenheter arbetena medför.