Hoppa till innehåll

Sköldviks område utvecklas till ett kluster för biobaserad och cirkulär ekonomi i världsklass

Neste har beslutat att dess raffinaderi som producerar förnybara produkter för hela världen ska ligga i Rotterdam.

Neste har beslutat att dess raffinaderi som producerar förnybara produkter för hela världen ska ligga i Rotterdam.

– Beslutet är naturligtvis tråkigt men Sköldviks område utvecklas nu i varje fall till ett kluster för biobaserad och cirkulär ekonomi i världsklass, berättar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Neste berättar i sitt meddelande att det i en märkbar grad investerar i Finland och särskilt i Borgå, för bolaget har förbundit sig till att uppnå en klimatneutral produktion senast år 2035. Bolaget ökar investeringar också i framtida teknologier och råvaror. Neste berättar att bolagets center för forskning, utveckling och innovationer också i framtiden kommer att ligga i Finland. 

I Sköldvik ligger Nordens största kluster för oljeraffinering och petrokemi. I området finns för närvarande tiotals företag och tusentals arbetsplatser. Neste är områdets största aktör men området har också andra stora företag som arbetar med cirkulär ekonomi. 

Ett friktionsfritt fungerande ekosystem för cirkulär ekonomi

– Aktörerna i Sköldvik har en stark gemensam vision om hur området ska utvecklas. Sköldvik utvecklas till ett kluster för biobaserad och cirkulär ekonomi i världsklass med tyngdpunkt på ett hållbart och intelligent förnyande, beskriver biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz.

I Sköldvik satsar man på forskning, produktutveckling och marknadsföring av processer och produkter som uppfyller kriterierna för hållbar utveckling, har låga koldioxidutsläpp och är energieffektiva. Sköldvik är ett bra exempel på ett ekosystem för cirkulär ekonomi som fungerar friktionsfritt eftersom avfalls-, material- och biproduktflöden rör sig i Sköldvik från ett företag till ett annat.

– Företagens produktutveckling är omfattande, exempelvis utnyttjande av nya råvaror i produktionen av förnybara produkter. Området erbjuder nya företag möjlighet att delta i utvecklingen av framtiden, berättar von Schoultz.

Staden skapar förutsättningar för ny affärsverksamhet

Borgå stad har kraftigt stött utvecklingen av området till ett kluster för biobaserad och cirkulär ekonomi.

– Vi skapar förutsättningar för ny affärsverksamhet. I anslutning till Sköldvik byggs just nu ett nytt industriområde som blir färdigt före utgången av 2022. I området finns det flera nya industritomter. En uppdatering av delgeneralplanen för Sköldvik pågår, och staden har också skaffat mark i Sköldvik–Kullo-området. Så har vi färdighet att detaljplanera också nya områden i Sköldvik, förtydligar von Schoultz.