Hoppa till innehåll
skolor -

Skolorna börjar på onsdag – gemensamt tema för läsåret är multilitteracitet

Skolåret börjar i Borgå onsdagen den 10 augusti. Multilitteracitet har utsetts till övergripande, gemensamt tema för de finsk- och svenskspråkiga utbildningstjänsterna i Borgå under läsåret 2022–2023.

lapset opiskelemassa koulussa

 – Läsårets gemensamma tema multilitteracitet omfattar all läskunnighet från traditionell läskunnighet till visuell läskunnighet, omtalar utbildningsdirektör Rikard Lindström vid de svenska utbildningstjänsterna. Multilitteracitet innefattar tanken att all form av läskunnighet är lika viktigt. Multilitteracitet praktiseras inom alla läroämnen liksom inom sitt eget ämnesområde, och det är ett av de sju målen för mångsidig kompetens enligt läroplanen, fortsätter Lindström. 

 – Multilitteracitet stöds helhetsmässigt också på kommunnivå genom att man stärker och bildar samarbetsstrukturer mellan aktörer, så att inlärning i olika slags lärmiljöer vore en så smidig och naturlig del av skolan som möjligt, fortsätter utbildningsdirektör Jari Kettunen vid de finskspråkiga utbildningstjänsterna. Tack vare kunnig personal och multiprofessionellt samarbete, till exempel en välfungerande föräldraföreningsverksamhet, kan vi åter med entusiasm inleda ett nytt läsår efter lovet, avrundar Kettunen.

Multilitteracitet har också skrivits in i centrum för Nationella läskunnighetsstrategin 2030.

Kom till skolan bara om du är frisk

Beträffande coronan så har skolorna för närvarande inga särskilda begränsningar eller undantagsåtgärder. De temporära lagändringarna och begränsningarna har upphävts i slutet av senaste läsår. Ändå ska man komma till skolan enbart om man är frisk. Dessutom uppmanar Institutet för hälsa och välfärd THL fortsättningsvis skolorna att beakta följande:

  •  god handhygien

•      rätt teknik när man nyser och hostar

•      om man har symptom ska man hålla avstånd till de andra och vid behov bära munskydd

Följ de coronarelaterade anvisningarna på Borgå stads webbtjänst på porvoo.fi.

Vid en del skolor blir det möjligt att tillbringa rasten på en uppfräschad skolgård

De förnyade gårdsområdena vid Linnajoen koulu och Lyceiparkens skola är i huvudsak färdiga och tas i bruk i början av veckan innan skolarbetet börjar. Beträffande tillgången på vissa lek- eller motionsanordningar har man råkat ut för utmaningar, och anordningarna levereras i efterskott. Också Ilolan koulus skolgård ska förnyas och väntas blir färdig någon gång i höst.

Vi tar hänsyn till skoleleverna i trafiken

Grundskolorna i Borgå har för närvarande cirka 5674 elever. 592 elever börjar i årskurs 1, och för många är det första gången de rör sig ensamma i trafiken.

 – Staden jobbar kontinuerligt på att främja trafiksäkerheten i olika delar av Borgå, säger bildningsdirektör Sari Gustafsson. Till exempel ska Huktisvägen breddas vid Huhtisen koulu så att det blir som ett slags hållplats för två bussar. Också angöringstrafiken kan utnyttja breddningen. Vi ska ändå minnas att fler barn än vanligt nu i och med skolstarten rör sig självständigt i trafiken. Vi ska ta hänsyn till barnen och vi ska inte ha bråttom, fortsätter Gustafsson.

Skolskjutsarna sköts enligt det skolskjutsprogram som bildningsnämnden har godkänt. Kontakta koulu.kuljetus@porvoo.fi om du har frågor som gäller enstaka elevers skolskjutsar.

Hemmets stöd för barnen och ungdomarna är viktigt

Det stöd som barnet och den unge får hemifrån och av sina vårdnadshavare är mycket betydelsefullt. Det är viktigt att beakta mentalvårdsfrågorna.

– Barnens och de ungas mentala hälsa är en angelägenhet för oss alla. Det är en angelägenhet för den yrkesutbildade personalen, men också något som angår alla vuxna som spelar en roll i barnens och de ungas liv. Det är lätt att visa intresse för barnens och de ungas välmående till exempel genom att helt enkelt fråga ”Hur har din skoldag varit?” säger Gustafsson. Jag vill tillönska alla elever och studerande iver och glädje i studierna och jag önskar personalen arbetsglädje, säger Gustafsson inför det nya läsåret.

Arbets- och lovtider läsåret 2022–2023

Höstterminen börjar 10.8.2022

Höstlov 17–21.10.2022

Höstterminen slutar 21.12.2022

Vårterminen börjar 9.1.2023

Sportlov 20–24.2.2023

Läsåret avslutas 3.6.2023