Hoppa till innehåll

Skolorna tar sommarlov – fira ansvarsfullt

På skolavslutningsdagen och i synnerhet i år finns det många orsaker att fira. Bakom oss ligger en vår med många undantagsarrangemang som har krävt särskild uthållighet också av eleverna.

På skolavslutningsdagen och i synnerhet i år finns det många orsaker att fira. Bakom oss ligger en vår med många undantagsarrangemang som har krävt särskild uthållighet också av eleverna.

– Barnen och ungdomarna har anpassat sig och varit flitiga hela våren. Vi är imponerade av hur barnen har tagit ansvar för både skoluppgifterna och den gemensamma säkerheten, såsom säkerhetsavstånden. Nu är det dags att njuta av sommaren och friheten. Staden har många fina friluftsområden, stränder och parker där man får spendera tiden, och också fira att sommarlovet börjar. Vi håller våra gemensamma platser rena och trivsamma för alla, säger bildningsdirektör Sari Gustafsson. 

Polisen i Östra Nyland påminner om att största delen av barn och unga firar även denna vår skolavslutningen snyggt och utan problem. För en del ökar ändå användningen av berusningsmedel, vilket också ökar olycksfallsriskerna. 

– Det är viktigt att vårdnadshavare pratar med sina barn och unga om de aktuella riskerna i anslutning till skolavslutningsfirandet. Då man tydligt kommit överens om spelreglerna hemma på förhand, firar utan berusningsmedel och beaktar begränsningarna och undantagsförhållandena minskar risken för smitta och olyckor, säger kriminalkommissarie Simo Kauppinen vid den förebyggande verksamheten hos polisen i Östra Nyland.   

– Det är bra att fortsättningsvis vara medveten om att faran i anslutning till coronaviruset inte ännu är över och att det finns anledning att vara försiktig och följa myndigheternas rekommendationer och anvisningar, påminner Kauppinen.

Ungdomsarbetarna och polisen dejourer

Borgå stads ungdomsarbetare har jour och patrullerar på ungdomarnas favoritplatser på skolavslutningskvällen klockan 18–02. Vanligtvis brukar ungdomarna samlas i sandgropen i Kokon och i Maren, men ungdomsarbetarna rör sig på olika håll i stan. Också polisen är beredd inför skolavslutningen. 

– Åtta ungdomsarbetare är tillgängliga för unga som vill tala med en vuxen och vi hjälper till ifall olika problem uppstår. Man kan också vara i kontakt med ungdomsarbetarna, ifall den unga känner oro eller om vårdnadshavaren känner oro för sitt barn, berättar Charlotta Österberg från ungdomstjänsterna. 

– Polisen önskar att vårdnadshavare till minderåriga som firar skolavslutningen ser till att de är anträffbara per telefon på kvällen 29.5 och 30.5 och att de svarar på samtal som kommer från okända nummer. Samtalet kan komma från exempelvis polisen eller en ungdomsarbetare, påminner Simo Kauppinen. 

Under kvällen får man kontakt med ungdomsarbetarna på telefonnumret 040 192 8728