Hoppa till innehåll

Skolorna vidtar åtgärder med de elever som stör undervisningen

Svenskspråkiga utbildningssektionen fick på sitt möte i tisdags 11 april information om att ett litet antal elever ställer till med oroligheter i de högre klasserna i Lyceiparkens skola och Strömborgska skolan.

Borgå logo.

Bägge skolornas rektorer fanns på plats och berättade hur man på skolan jobbar med dessa utmaningar och vilka skolans verktyg kan vara. Sektionen beslöt att skolorna återkommer under våren med en uppdatering av situationen och vidtagna åtgärder.

Den totala fondavkastningen i Borgå Gymnasium för år 2022 uppgår till 233 896,46 €. Av denna summa beslöts att 153 545,00 € används för stipendier och aktiviteter för studerande under kalenderåret 2023.

Föredragningslistan finns på stadens hemsida. Beslut enligt förslag.