Hoppa till innehåll

Skolskjutsarna vid Jokilaakson koulu kompletteras

I början av hösten har en del av eleverna som får skolskjuts vid Jokilaakson koulu haft längre dagliga väntetider än normalt. Detta åtgärdas genom att bussturerna kompletteras med tilläggsskjuts.

I början av hösten har en del av eleverna som får skolskjuts vid Jokilaakson koulu haft längre dagliga väntetider än normalt. Detta åtgärdas genom att bussturerna kompletteras med tilläggsskjuts.

Den kompletterande skjutsen avgår kl. 12.35 och följer bussrutten på västra sidan av ån. Eleverna använder samma hållplatser som när de åker kollektivtrafik. Målet är att de kompletterande skjutsarna inleds måndag 6.9.2021. 

Elevupptagningsområdet för Jokilaakson koulu är stort och skjutsarrangemangen kräver mycket planering och samarbete. Skolskjutsarna ordnas enligt de principer som godkänts av bildningsnämnden och de avtal som ingåtts. I första hand används kollektivtrafik och de bussturer som finns. De nuvarande bussturerna som går från västra sidan av ån via Kerko till Borgå har upphandlats av närings-, trafik- och miljöcentralen och körs under detta läsår.

Man söker också bättre lösningar för alltför långa väntetider för andra skolor. Vid problem med skolskjutsen kan vårdnadshavare kontakta oss via e-post: koulu.kuljetus@porvoo.fi.

Mera information:
Jari Kettunen, jari.kettunen@porvoo.fi, tfn 040 514 1133