Hoppa till innehåll

Snöstormen utmanar underhållet – stanna hemma idag om du kan

Hela Borgå stads och underleverantörernas snöröjningsutrustning kämpar idag mot snöstormen som rör sig över Borgå idag tisdag. Trots det orsakar den rikliga snömängden utmaningar i trafiken i hela Östnyland.

Hela Borgå stads och underleverantörernas snöröjningsutrustning kämpar idag mot snöstormen som rör sig över Borgå idag tisdag. Trots det orsakar den rikliga snömängden utmaningar i trafiken i hela Östnyland.

Idag lönar det sig inte att bege sig ut i trafiken om det går att undvika. Stanna hemma idag om du kan. 

Plogarna strävar efter att hålla stadens huvudleder och de mest använda gång- och cykelvägarna framkomliga. Arbetet försvåras av väldigt ymnigt snöfall och vind som samlar snön i drivor. På mindre gator kan plogningen tyvärr fördröjas. 

Reservera tillräckligt med tid för resan om du är tvungen att röra dig utomhus idag. Håll rätt situationshastighet och tillräckligt avstånd till andra trafikanter. Reservera tillräckligt med varma kläder också i bilen. 

Sakta in då du möter ett underhållsfordon i trafiken. Ögonkontakt med föraren visar att hen har sett dig. Välj en annan rutt om du kan för att undvika att möta eller köra om ett underhållsfordon i arbete.