Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdsnämndens beslut 10.2.2022

Social- och hälsovårdsnämnden fastställde de klientavgifter som uppbärs för klienter från andra orter av deras hemkommuner för tillhandahållandet av tjänster.

Social- och hälsovårdsnämnden fick aktuell information om sektorns ekonomiska läge. 

Social- och hälsovårdsnämnden gav utlåtanden om planeringsprojektet Kokon idrottscentrum samt Kulturprogram 2030. 

Nämnden använde inte sin upptagningsrätt till tjänsteinnehavarbesluten.