Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdsnämndens beslut 10.8.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Social- och hälsovårdsnämnden beslöt om upphandlingen av persontransporttjänsterna.

Social- och hälsovårdsnämnden antecknade social- och hälsovårdens delårsrapport 2/2022 för kännedom.

Social- och hälsovårdsnämnden svarade på handikapprådets brev.

Social- och hälsovårdsnämnden använde inte sin upptagningsrätt till tjänsteinnehavarbesluten.