Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdsnämndens beslut 16.2.2021

Anslutning till den regionala hjälpmedelsenheten för Östra Nyland

Social- och hälsovårdsnämnden beslutade enhälligt godkänna social- och hälsovårdsdirektörens förslag att Borgå inte fortsätter beredningen av en regional hjälpmedelsenhet.

Beslut om upphandling av geriatriska hemmåltidsservice

Social- och hälsovårdsnämnden beslutade att till leverantör för hemservicens måltider under avtalsperioden 1.4.2021 – 31.3.2023 välja Mehiläinen Ateriaali Oy.

Övriga ärenden

De övriga ärenden beslutade social- och hälsovårdsnämnden enligt beslutsförslagen.