Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdsnämndens beslut 19.11.2020

Regional handbok för arbetsgivare till personlig assistent

Social- och hälsovårdsnämnden beslutade enhälligt återremittera ärendet för ny beredning. Ärendet tas upp på nytt för beslut i december 2020. 

Övriga ärenden

De övriga ärenden beslutade social- och hälsovårdsnämnden enligt beslutsförslagen.