Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdsnämndens beslut 21.1.2021

Genomförandet av de planerade tillsynsbesöken år 2020

Social- och hälsovårdsnämnden beslutade enhälligt återremittera ärendet för ny beredning. Ärendet tas upp på nytt för beslut i februari 2021. 

Övriga ärenden

De övriga ärenden beslutade social- och hälsovårdsnämnden enligt beslutsförslagen.