Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdsnämndens beslut 8.6.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Social- och hälsovårdsnämnden fick till känna en utredning om läget i beredningen av Östra Nylands välfärdsområde och Borgå stads handikappservice. Social- och hälsovårdsnämnden antecknade aprils social- och hälsovårdens ekonomiska situation för kännedom. Social- och hälsovårdsnämnden beslutade att avvisa yrkandet om rättelse angående 47 § upphandlingsbeslutet den 6 april 2022, eftersom yrkandet om rättelse kom för sent. Social- och hälsovårdsnämnden beslöt att returnera svaret på handikapprådets skrivelse för ny behandling. Social- och hälsovårdsnämnden använde inte sin upptagningsrätt till tjänsteinnehavarbesluten.