Hoppa till innehåll

Sommarläger och utfärder för skolelever – det mobila ungdomsarbetets bil startar

Även denna sommar ordnas sommarverksamhet för barn och unga. I juni erbjuds lågstadieelever flera idrottsläger och dagläger under varierande teman med allt från spel till friluftsliv. Lägren hålls inomhus i ungdomslokalerna och utomhus i närområdet. Unga erbjuds ett frisbeegolfläger och ett spelläger i Zentra.

Även denna sommar ordnas sommarverksamhet för barn och unga. I juni erbjuds lågstadieelever flera idrottsläger och dagläger under varierande teman med allt från spel till friluftsliv. Lägren hålls inomhus i ungdomslokalerna och utomhus i närområdet. Unga erbjuds ett frisbeegolfläger och ett spelläger i Zentra.

I all lägerverksamhets läggs särskild vikt på säkerheten. På lägren delas deltagarna in i mindre grupper än normalt och beroende på antalet deltagare finns det 3–5 ledare. På lägren ombesörjs god hygien, såsom handtvätt och rengöring av arbetsverktyg, samt säkerhetsavstånden. Barn och unga informeras och övervakas så instruktionerna följs.

Alla övernattningsläger har flyttats till hösten och de kommer att ordnas under förutsättning att situationen tillåter det. Information om verksamheten ges separat vid ett senare tillfälle. I sommarverksamhets programmet görs också tillägg under närmaste veckorna och om det informeras separat. Borgå Konstskola har annullerat Sommarkonstikas, samt alla sommarens kortkurser.

Läs mer om programmet för sommarverksamheten på www.borga.fi/stadens-sommarverksamhet-2020

Anmälan till ungdoms- och idrottstjänsternas läger och utfärder startar måndagen den 18 maj kl. 9.00. Mer detaljerad information och anmälningsanvisningar hittar du i beskrivningen av evenemangen.

Ungdoms- och idrottstjänsternas sommarläger

På frisbeegolflägren som idrottstjänsterna ordnar får du spela och träna den populära sporten frisbeegolf. På ungdomslokalen Zentras spelläger bekantar vi oss med olika spel och sätt att spela, såväl digitala som mer traditionella spel. Under lägret gång har vi tillgång till bland annat ungdomstjänsternas 10 speldatorer, en Nintendo Switch-konsol och Playstation VR. Vecka 26 ordnas ett spelläger för unga i högstadieåldern och äldre än så.

Ungdomstjänsternas populära dagläger ordnas för elever i årskurs 1–4 i tre ungdomslokaler: Zentra, Gammelbacka och Vårberga. På daglägren rör vi på oss och leker i miljön kring lägerplatsen och Borgå. För varje dag utlovas olika program och roliga saker att göra. Daglägrets dörrar öppnas alltid kl. 08.00 på morgonen. Den egentliga programtiden är kl. 09.00–15.00. Lägerdagarna avslutas kl. 16.00 på samma plats. Den lägerspecifika deltagaravgiften på 60 euro inkluderar lägermaterial, lägermåltider och olycksfallsförsäkring under lägret (endast för Borgåbor).

I Aurorahallen ordnas idrottsläger för skolelever i juni och augusti. På lägren bekantar vi oss med olika idrottsgrenar både inomhus och utomhus. Lägerdagarna börjar kl. 9.30 och avslutas kl. 15. I avgiften för lägret ingår en varm måltid varje dag.

Sommarens idrottsevenemang och utflykt till SuperPark

På idrottsplanerna i Finnby, Jackarby och Emsalö ordnas bollspelskvällar för hela familjen i juni. Under evenemangen kan man bekanta sig med idrottstjänsternas idrottsvagn och olika idrottsredskap. Ledarna ger handledning i användningen av redskapen. Bollspelskvällarna ordnas i Finnby den 3 juni, i Jackarby den 10 juni och på Emsalö den 17 juni.

Kokon Action! för skolelever 

Vi orienterar, löser knepiga frågor på naturstigen samt försöker klara äventyrsbanan. Vi kastar frisbeegolf och leker traditionella lekar. Ett mellanmålspaket ingår i deltagaravgiften.

Tors. 4.6 kl. 10–14 och tors. 11.6 kl. 10–14.

Utflykten till SuperPark i Vanda ordnas den 6 augusti. I utflyktsavgiften på 25 euro ingår transport och inträde.

Ungdomslokaler och det mobila ungdomsarbetet

Ungdomsarbetarna rör sig med sin nya bil LIMO för mobilt ungdomsarbete runtom i Borgå och träffar ungdomar under sommaren på de mest populära platserna för ungdomar. Bilen är utrustad med saker som behövs för många olika aktiviteter och du kan komma med och till exempel spela olika spel, lyssna på musik och prata med ungdomsarbetarna. Även ungdomslokalerna har öppet en del av sommaren.

Navigatorn öppen i juni

Navigatorn är en informations-, rådgivnings- och handledningspunkt för personer under 30 år som man kan besöka utan tidsbokning. I Navigatorn får unga hjälp med frågor förknippade bland annat med att söka arbete, studier, boende, ekonomi och välbefinnande. Navigatorn öppnar dörrarna från den 1 juni 2020 och sommarjourtiderna är mån–tors kl. 12.30–16.00. Högst fem klienter tas in samtidigt i Navigatorn. Alla tjänster finns tillgängliga enligt det normala veckoprogrammet och kunderna uppmanas att fortsättningsvis använda tjänsterna på distans ifall det är möjligt.

Uppsökande och målinriktat ungdomsarbete fungerar normalt

Det uppsökande ungdomsarbetet fortsätter verksamheten under sommaren tillsammans med individuella klienter och finns tillgängligt enligt normal arbetstid. Om du har funderingar över din egen livssituation eller oroar dig för en närstående, kan du kontakta det uppsökande ungdomsarbetet. Det uppsökande ungdomsarbetet betjänar 16-29-åriga unga som befinner sig utanför utbildning och arbetslivet och det riktade ungdomsarbetet unga i högstadieåldern. Det målinriktade ungdomsarbetet fortsätter sin normala verksamhet tillsammans med individuella klienter och smågrupper.

Ungdomstjänsternas kontaktuppgifter och mer detaljerade verksamhetstider hittar du på ungdomstjänsternas webbplats www.borga.fi/unga.

Borgå ungdomstjänster:
Nina Jorkama
nina.jorkama@porvoo.fi
tfn 040 550 0580

Mila Eriksson
mila.eriksson@porvoo.fi
tfn 0400 998294

Navigatorn och Uppsökande och riktat ungdomsarbete
tanja.lehtikuusi@porvoo.fi
tfn 040 809 2255

Borgå idrottstjänster:
Helena Forsbäck-Turunen
helena.forsback-turunen@porvoo.fi
tfn 040 762 8606

Päivi Häkkinen
paivi.hakkinen@porvoo.fi
tfn 040 566 1049