Hoppa till innehåll

Sommarläskampanjen uppmuntrar barn och unga till läsning

En sommarläskampanj kommer att lanseras för alla elever i årskurs 1–6 i Borgå.

En sommarläskampanj kommer att lanseras för alla elever i årskurs 1–6 i Borgå.

Syftet med kampanjen är att stärka läsfärdigheterna men även att fästa uppmärksamhet vid kompisrelationer. Temat för årets läskampanj är vänskap och sociala färdigheter. För planeringen av projektet står Borgå stadsbibliotek, läsfrämjandeprojektet Brilli, Läsrörelsen i kommunerna – nätverksprojektet, den svenska och den finska utvecklingsgruppen för modersmål i Borgå samt Hem och skola-föreningarna.

Tanken med läskampanjen är att inspirera och uppmuntra eleverna att läsa även under sommarlovet. Kvarnbackens skola i Borgå har tillsammans med sin Hem och skola-förening och stadsbiblioteket redan under flera år framgångsrikt genomfört sommarläskampanjen. Responsen från föräldrar har varit övervägande positiv: elevernas läsintresse har höjts och ett slumrande intresse för böcker har väckts till liv tack vare kampanjen.

Sommarläskampanjen har också märkts på biblioteket, där många unga läsare letat efter roliga böcker att läsa under sommaren.

-Idén till kampanjen föddes då jag och Katarina Antman från Hem och Skola i Kvarnbackens skola besökte biblioteket i Lemland år 2012 och där fick höra om deras kampanj. Vi kavlade upp ärmarna och den första sommarläskampanjen i Borgå ordnades år 2013. Nu är vi på biblioteket jätteglada över att kampanjen utvidgas till alla skolor i Borgå, säger serviceförman Catharina Latvala på Borgå stadsbibliotek.

I år utvidgas kampanjen till alla barn i Borgås förskolor och lågstadier

Stadsbiblioteket gör en boklista som inspirerar till läsning och listan delas ut åt alla barn i maj. Under sommaren bokför barnen sin läsning och skriver upp lästa böcker på en blankett. Kampanjen avslutas i början av det nya läsåret 2021–2022 med en högtidlig läsfest i varje skola. Då kungörs hur många böcker eleverna sammanlagt läst och varje klass får ett läsdiplom. Dessutom bjuds det på musik och något gott.

Ta en bok i handen och njut av sommaren!

Mera information om kampanjen

Sanna Paljakka, Läsrörelsen i kommunerna – nätverksprojektet

sanna.paljakka@porvoo.fi

tfn 040 623 5201

Catharina Latvala, Borgå stadsbibliotek

catharina.latvala@porvoo.fi

tfn 040 621 4937