Hoppa till innehåll

Sprängört vid Hasselholmens badstrand i Borgå och Takajärvi badstrand i Askola

Giftig sprängört (Cicuta virosa) har observerats vid Hasselholmens badstrand i Borgå och Takajärvi badstrand i Askola. Borgå stad och Askola kommun börjar avlägsna växten från stränderna så fort som möjligt.

Myrkkykeiso

Sprängörten är en allmänt förekommande växt vars alla delar innehåller det giftiga ämnet cicutoxin. Det kan vara livsfarligt att svälja växten. Rör inte sprängörten med bara händer.

Vad är sprängört?

Sprängört förekommer allmänt i naturen. Den växer ofta i låga, snåriga strandvatten, som inte i allmänhet lockar människor som rör sig i naturen. Sprängörten sprids via rotbitar eller frön som kan driva med vattnet. På så sätt kan den dyka upp till exempel vid badstränder.

Sprängörten kan lätt misstas för andra liknande växter, till exempel hundloka, kirskål och skogspipa, vilket gör växten extra farlig.

Sprängörten bör utrotas särskilt från badstränder och platser där barn eller husdjur kan komma i kontakt med växten. Kontakta hälsovården eller Giftinformationscentralen om du får symptom.

Giftinformationscentralen svarar på frågor som gäller förebyggande och behandling av plötslig förgiftning hos människor. Giftinformationscentralen svarar dygnet runt på numren 0800 147 111 (avgiftsfri) och 09 471 977 (normalpris).

Så här utrotar du sprängört

  • Klä dig i gummistövlar samt gummi- eller nitrithandskar.
  • Gräv upp hela växten och roten med till exempel en stickspade. Lämna inte kvar en enda rotbit, växten sprids lätt.
  • Slut in alla växtdelar i en brännbar plastsäck. Bränn säcken på brasa eller för den väl tillförsluten till närmaste avfallsstation. Små mängder kan lägga väl tillförslutet i blandavfallet.
  • Upprepa behandlingen om växten skjuter nya skott. Vid behov kan du täcka in markytan, det här kan hjälpa att utrota rotsystemet.
  • Använd inte bekämpningsmedel nära strandvatten.

Har du hittat sprängört vid en badstrand, i en park eller på en annan motsvarande allmän plats där den kan utgöra en risk för människor? Meddela om observationen till miljöhälsovården i Borgå:

tfn 040 1688 844

Bifoga gärna en bild på växten och växtplatsen i ditt e-postmeddelande.