Hoppa till innehåll

Staden bereder sig på att ta emot flyktingar från Ukraina

Borgå stad fortsätter bereda sig på att ordna nödinkvartering för cirka 250–300 flyktingar från Ukraina. Staden bjuder också kultur- och fritidstjänster för flyktningarna.

– Migri har inte ännu meddelat hur mycket nödinkvartering som kommunerna förväntas ordna och när. Vi inreder ändå så snabbt som möjligt det gamla rådgivningshuset på Fredsgatan till cirka 60 personer. Borgå folkakademi har erbjudit 12 rum för nödinkvartering, och också dessa görs mottagningsklara, säger vik. social- och hälsovårdsdirektör Kirsi Oksanen.

– Vi har kartlagt också andra utrymmen, men börjar inte ännu ställa dem i ordning. Vi väntar på Migris noggrannare anvisningar och krav på utrymmena. Myndigheterna har undersökt bland annat den gamla Strömborgska skolan, vilken kunde användas för nödinkvartering för cirka 200 personer, säger lokalitetsdirektör Mikko Silvast.

Staden utreder också övriga alternativ med privata aktörer.

Social- och hälsovårdssektorn och bildningssektorn har arbetsgrupper som koordinerar ärendena som gäller flyktningar. Beredning görs både i de finsk- och de svenskspråkiga tjänsterna. Två nya personer har anställts till invandrartjänsterna för att koordinera arrangemangen kring nödinkvarteringen och verksamheten.

Enligt Migris uppgifter bor det cirka 30 registrerade flyktningar i privat inkvartering i Borgå, och nästan hälften av dem är minderåriga.

– Det har varit fint att märka hur frivilliga Borgåbor redan har ordnat inkvartering och stöd för flyktningar i Borgå. Det är bra att nödställda personer får hjälp på många olika sätt, fortsätter Oksanen.

Kultur- och fritidstjänster erbjuds till flyktingar

Också flyktingarna får använda stadens kultur- och fritidstjänster. Bibliotekskortet är gratis och med kortet får man använda bibliotekens datorer, idrottstjänsterna erbjuder barnfamiljer till exempel Barnens idrottsvärld och Bollsportsvärlden för hela familjen, och Musikinstitutet och Konstskolan ger bland annat gratis gruppundervisning.

– Vi har många tjänster med låg tröskel som flyktingarna kan delta i för att pigga upp stämningen och vardagen. Verksamhet finns från självständig användning av idrottsplatser till ledd verksamhet. Redan en trevlig aktivitet kan hjälpa till i livet i det nya landet, säger bildningsdirektör Sari Gustafsson.

Noggrannare uppgifter om kultur- och fritidstjänsterna finns på Borgå stads Ukraina-sida: https://www.porvoo.fi/sv/fragor-och-svar-om-situationen-i-ukraina/