Hoppa till innehåll

Staden försöker korta ner skolskjutsarnas väntetider vid Jokilaakson koulu

Skolskjutsarna i Jokilaakson koulu har väckt debatt eftersom en del av eleverna nu väntar på skolskjuts cirka en timme från det att skoldagen är slut. Enligt lagen får skolresan inklusive väntetiderna ta 2,5 h. Det är vanligt att eleverna som får skolskjuts behöver vänta men i Jokilaakson koulu är det en exceptionellt stor grupp som måste vänta och detta sker dagligen. Staden strävar efter att skolresorna inklusive väntetiderna tar en så kort tid som möjligt.

Skolskjutsarna i Jokilaakson koulu har väckt debatt eftersom en del av eleverna nu väntar på skolskjuts cirka en timme från det att skoldagen är slut. Enligt lagen får skolresan inklusive väntetiderna ta 2,5 h. Det är vanligt att eleverna som får skolskjuts behöver vänta men i Jokilaakson koulu är det en exceptionellt stor grupp som måste vänta och detta sker dagligen. Staden strävar efter att skolresorna inklusive väntetiderna tar en så kort tid som möjligt.

– Efter att verksamheten i Torasbacka har slutat står vi inför nytt också när det gäller skolskjutsar. Just nu kartlägger vi lösningsalternativ och utreder möjligheten att ordna kompletterande tilläggsskjutsar, berättar utbildningsdirektör Jari Kettunen.
Ytterligare information:
Jari Kettunen, jari.kettunen@porvoo.fi, tfn 040 5141 133