Hoppa till innehåll
fastigheter -

Stadens fastighetsskötsel föreslås bli en verksamhet under lokalitetsledningen

Borgå stads lokalitetsledning kunde leda skötseln av Borgå stads fastigheter.

Porvoon kaupungin tunnus.

En överföring av fastighetsskötseln från Affärsverket Borgå lokalservice till stadens lokalitetsledning skulle skapa klarhet och förbättra möjligheterna att utveckla verksamheten.

Så anser direktionen för Affärsverket Borgå lokalservice i sin framställning till stadsstyrelsen i Borgå.  Stadsstyrelsen behandlar ärendet 10.10.2022. Enligt stadsstyrelsens beslutsförslag skulle lokalitetsledningen leda fastighetsskötseln från 1.1.2023.

För närvarande utförs fastighetsskötseln enligt beställar-utförarmodellen, där Lokalitetsledningen är beställare och Borgå Lokalservice producent. Enligt direktionens förslag har lokalitetsledningen den bästa sakkunskapen när det gäller att fastställa framtida utvecklingsbehov inom fastighetsskötseln och att genomföra utvecklingsprocesser, till exempel livscykeltänkande. När ägarorganisationen sköter den övergripande ledningen kan verksamheten också vara kostnadseffektivare än i den nuvarande, decentraliserade modellen.

Stadsstyrelsens föredragningslista publiceras på stadens webbplats fem dagar före mötet.