Hoppa till innehåll

Stadens sommarjobb för skolelever och studerande söktes av 463 ungdomar

Ansökningstiden till sommararbetsplatser för skolelever och studerande gick ut 9 mars 2022. I år kom det 463 ansökningar. Antalet ansökningar har minskat från ifjol då antalet var 546.

Borgå stad erbjuder sommarjobb åt 150 skolelever och studerande för ungefär fyra veckor. Arbetsplatserna är avsedda för ungdomar som har fyllt 15 år men inte 24 före 1.1.2022.

Staden sökte sommarjobbare till många olika slags uppgifter, bl.a. parkarbete, fastighetsarbete, barnavård, äldreomsorg, kontorsarbete samt uppgifter inom fritidsväsendet.

Kontorsarbetet intresserade 17 personer och 26 unga ville arbeta inom kundbetjäning. Städning och köksarbete intresserade 28 personer. Biblioteket, läger och konstskolan var attraktiva alternativ för 81 ungdomar.

De populäraste arbetsplatserna i år fanns inom barndagvården med 106 sökande. Till underhåll av idrottsplatser sökte 39 personer. Grönområden har varje år varit bland de populäraste sommararbetsplatserna. Denna gång blev antalet ansökningar 82. Övriga arbeten inom kommuntekniken söktes av 28 personer. I år var det 28 personer som önskade anställning inom hälsotjänster och äldreomsorg.

I social- och hälsovårdsuppgifter krävs det ett fullt vaccinskydd mot sjukdomen Covid-19 eller ett laboratorieverifierat sjukdom Covid-19 högst sex månader tidigare.

Genom sommarjobben erbjuder staden ungdomarna en möjlighet att bekanta sig med arbetslivet och dess spelregler. Samtidigt kan ungdomarna bekanta sig med arbetsuppgifter inom kommunsektorn och med staden som arbetsgivare.

Stadens olika sektorer gör sina val på basis av ansökningar och intervjuer. De som blivit valda underrättas skriftligt eller per e-post före 14.4.2022. Namnen på de valda ges inte ut i offentligheten enligt personuppgiftslagen.

Vid sidan av sommarjobben för unga stöder Borgå stad arbetsgivarna i Borgå med en sommararbetssedel värd 250 euro, om de anställer en ung person född 2004–2006 för sommaren.