Hoppa till innehåll

Stadens tomtförsäljning är fortsatt livlig

Borgå stads tomtförsäljning visar inga tecken på att mattas av. Staden ordnade ett anbudsförfarande för höstens nya egnahemstomter i oktober-november. Det kom 31 ansökningar. På basis av dem beviljades 15 tomtreserveringar, eftersom vissa tomter söktes av flera sökande.
Ansökningarna gällde främst Smultronängen och tre nya tomter i Västra Haiko. Smultronängen var till salu som ett helt nytt område.

Staden har dessutom under hösten sålt två tomter via webbplatsen huutokaupat.com. Den ena tomten fanns i Äppelgården och den andra i Vårdalen. Priset på båda tomterna steg till ungefär 50 000 euro.

De tomter i Smultronängen, Vallstens och Västra Haiko som inte reserverades vid anbudsförfarandet kommer till försäljning eller arrendering till fast pris i slutet av året. Tomterna överlåts till den första sökanden.

– Särskilt byggföretag föredrar arrendetomter. Å andra sidan vill också många privatpersoner bygga på arrendetomter. Vi förväntar oss därför att det kommer flera ansökningar genast när det blir möjligt att söka de lediga tomterna, berättar markanvändningsingenjör Karin Kolis.

I fråga om tomter till fast pris har det kommit in ansökningar i jämn takt under årets lopp. En ändring jämfört med tidigare år har varit att sökande i år har varit intresserade av tomter i Kerko. Efter några års paus har staden sålt eller utarrenderat fyra tomter i Kerko i år.

I år har staden sålt eller utarrenderat sammanlagt 40 egnahemstomter. Reserveringar har kommit speciellt till Vårdalen, där största delen av stadens lediga egnahemstomter finns just nu.

Det finns också en livlig efterfrågan på höghus- och radhustomter. Under år 2020 har staden sålt fem höghustomter på västra åstranden och i Majberget. Resten av stadens högshustomter är reserverade för tillfället. Staden har också fått bra med förfrågningar om radhustomter. Under året har staden sålt en radhustomt och det är meningen att göra affär om en tomt till ännu under detta år. Dessutom har tre tomter reserverats.