Hoppa till innehåll

Stadsdirektörens förslag: Sari Gustafsson till bildningsdirektör

Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula föreslår att till tjänsten som Borgå stads bildningsdirektör väljs pedagogie magister Sari Gustafsson.

Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula föreslår att till tjänsten som Borgå stads bildningsdirektör väljs pedagogie magister Sari Gustafsson.

Stadsstyrelsen behandlar valet av bildningsdirektör den 21 juni och stadsfullmäktige fattar beslutet om valet av bildningsdirektör den 30 juni.

– Stadsstyrelsen har intervjuat de tre spetskandidaterna. På basis av kompetens, kunskaper och färdigheter som framgick av intervjuer och ansökningar anser jag att Sari Gustafsson är den mest meriterade och har de bästa förutsättningarna för att framgångsrikt sköta tjänsten som bildningsdirektör, berättar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Ansökningstiden för tjänsten som Borgå stads bildningsdirektör gick ut den 9 juni. Inom utsatt tid ansökte sju personer tjänsten. Stadsstyrelsen valde i sitt möte den 14 juni tre personer för att intervjuas. Tjänsten som bildningsdirektör ledigförklarades på nytt eftersom Helsingfors förvaltningsdomstol hävde fullmäktiges beslut om valet som fattades på sommaren 2019.