Hoppa till innehåll

Stadsfullmäktiges beslut 27.1.2021

Budgetändringar i sektorernas driftsekonomi och investeringar 2020

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt att social- och hälsovårdssektorn beviljas rätt att överskrida sin budget 2020 med 4,0 miljoner euro, husbyggnadsinvesteringarna beviljas rätt att överskrida budgeten med 486 000 euro i fråga om projektet med Kvarnbackens skola och att projektet beläggning beviljas rätt att överskrida budgeten med 50 000 euro.

Budgetändringar i budgeten för år 2021

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt godkänna budgetändringar i stadens budget för år 2021 enligt stadsstyrelsens förslag. Behoven av budgetändringar föranleds huvudsakligen av att en investering eller planerad verksamhet inte kunde genomföras i sin helhet under år 2020. En del av ändringsbehoven föranleds av beslut eller förpliktelser som staden har fått kännedom om först efter beredningen av budgeten för år 2021.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsfullmäktige enhälligt enligt beslutsförslagen.