Hoppa till innehåll

Stadsfullmäktiges beslut 27.10.2021

Tillsättande av lokala räddningsnämnden i Östra Nyland

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt tillsätta regionala räddningsnämnden i östra Nyland till 31.12.2022.

  • Borgå stad: Patrik Björkman, ordförande, ersättare Pia Sågbom
  • Sibbo kommun: Tommi Hänninen, vice ordförande, ersättare Pirkko Buddas
  • Borgå stad: Toivo Hämäläinen, ersättare Pauli Tarna
  • Askola kommun: Maiju Kivikoski, ersättare Veli-Pekka Juvonen
  • Lappträsk kommun: Kerstin Perttilä, ersättare Göran Wallén
  • Lovisa stad: Leif Skogster, ersättare Lotte-Marie Stenman
  • Mörskom kommun: Satu Lindgren, ersättare Niko Fabritius
  • Pukkila kommun: Minna Järvenpää, ersättare Kimmo Mikkola

Val av Borgås representanter till Nylands avfallsnämnd

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt utnämna Jyri-Pekka Laine till ledamot och Riitta Ahola som ersättare till Nylands avfallsnämnd.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsfullmäktige enhälligt enligt beslutsförslagen.