Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsen behandlar avbrytande av upphandlingen av Jokilaakson koulu

Två anbud i upphandlingsförfarandet som gäller Jokilaakson koulu föreslås bli förkastade, varefter upphandlingsförfarandet med ett ramavtal om byggande av en skolbyggnad i Kerko samt motsvarande byggnader kan avbrytas. Stadsstyrelsen fattar beslutet om ärendet vid sitt möte den 3 februari.

Två anbud i upphandlingsförfarandet som gäller Jokilaakson koulu föreslås bli förkastade, varefter upphandlingsförfarandet med ett ramavtal om byggande av en skolbyggnad i Kerko samt motsvarande byggnader kan avbrytas. Stadsstyrelsen fattar beslutet om ärendet vid sitt möte den 3 februari.

Marknadsdomstolen upphävde i december beslutet om upphandlingen av skolan eftersom anläggningssättet i det vinnande anbudet avvek från anbudsförfrågan. Staden måste utesluta anbudet på samma grunder.
 
Anbudet som fick näst mest poäng föreslås också uteslutas eftersom anbudet saknade en redogörelse för sättet hur grunderna för skolbyggnaden ska anläggas, även om det i anbudsförfrågan förutsattes att vissa material ska användas. Av anbudet framgår det också att vissa tekniska lösningar avviker från anbudsförfrågan.

– Att det finns kvar bara ett enda anbud som motsvarar anbudsförfrågan samt att upphandlingsbehovet har förändrats talar för att upphandlingen avbryts. Särskilt behovet av och innehållet i ramavtalet måste funderas på nytt. Efter att upphandlingen har avbrutits kan konkurrensutsättningen påbörjas på nytt, säger stadsjurist Olli Ojanperä.
 
Mera information:
stadsjurist Olli Ojanperä
olli.ojanpera@porvoo.fi
tfn 050 574 8018