Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsen behandlar Borgås ansökan till kommunförsöket med sysselsättning

Stadsstyrelsen i Borgå behandlar vid sitt möte den 22 juni frågan om Borgå ska söka sig till kommunförsöket med sysselsättning via kompletterande ansökan. Arbets- och näringsministeriet bereder en lagstiftning med vilken en del av arbets- och näringsförvaltningens kundtjänst kan överföras till kommuner som väljs till försöket. Försöken som startas efter den kompletterande ansökan börjar 1.3.2021 och slutar 30.6.2023.

Stadsstyrelsen i Borgå behandlar vid sitt möte den 22 juni frågan om Borgå ska söka sig till kommunförsöket med sysselsättning via kompletterande ansökan. Arbets- och näringsministeriet bereder en lagstiftning med vilken en del av arbets- och näringsförvaltningens kundtjänst kan överföras till kommuner som väljs till försöket. Försöken som startas efter den kompletterande ansökan börjar 1.3.2021 och slutar 30.6.2023.

Stadsstyrelsen diskuterade vid sitt möte den 18 maj ansökning till kommunförsöket och gav råd till fortsatt beredning. Ansökningen till försöket har beretts i flera arbetsgrupper. I beredningsarbetet har deltagit sakkunniga hos Borgå stad och i arbets- och näringsbyrån samt Posintra och Careeria. 

En del av tjänster för arbetslösa ska övergå från arbets- och näringscentralen till staden 

I försöket ska Borgå svara för kundtjänsten för cirka 2100 arbetssökande i Borgå och erbjuda dem tjänster som i dagsläget sköts på arbets- och näringsbyrån. Arbetslösa som får arbetsmarknadsstöd och grunddagpenning från FPA eller arbetssökande i en sysselsättningsfrämjande tjänst, alla personer under 30 år och arbetssökande med främmande modersmål ska bli kunder i försöket.  

– Vi kan förbättra den personliga servicen som ges arbetslösa och arbetssökande genom att samordna resurser och tjänster som staden, arbets- och näringsbyrån samt regionens övriga sysselsättningsaktörer har. Karaktäristiskt för Borgåregionen är en stark tvåspråkighet och avsikten är att detta beaktas i servicehelheten som Borgå ska ge, berättar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula. 

– Borgå söker ensamt till kommunförsöket. Efter försöket kan man bedöma om försöket kan utvidgas till andra kommuner i östra Nyland. Kommunerna som hör till sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen är i varje fall partner och god praxis som fås av försöket delas också regionalt via samarbetsnätverket med Sibbo, Lovisa, Askola, Lappträsk, Mörskom och Pukkila, fortsätter servicedirektör för tjänster för vuxna Annika Immonen.  

Det nuvarande systemet är splittrat

Aktiveringsgraden av arbetslösa ligger i dagsläget i Borgå på en lägre nivå än i närliggande regioner. I hela Nyland är aktiveringsgraden i genomsnitt 35 procent. I Borgå avmattade nedgången av särskilt långtidsarbetslösheten och den strukturella arbetslösheten redan i slutet av 2019 och under vintern 2020 har de börjat växa igen.

– Olika verktyg och metoder för sysselsättning används för tillfället inte tillräckligt effektivt och i tillräcklig utsträckning i Borgå. Det nuvarande servicesystemet är splittrat och en arbetslös person kan samtidigt vara kund hos flera olika tjänster. Servicen är inte smidig och resurser slösas bort. Lediga arbetsplatser och arbetslösa möter inte varandra på ett smidigt sätt, beskriver Annika Immonen.  

– Alla aktörer i staden måste tillsammans fundera hur vi får kompetensen och arbetstillfällen att möta varandra på det bästa möjliga sättet. Vi måste effektivera samarbetet t.ex. med regionens läroanstalter på andra stadiet, så att vi kan erbjuda snabba och flexibla utbildningar som bygger på arbetsgivarens behov.  

Jobbcoachen bistår arbetslösa

I försöket ska man skapa en ny modell med jobbcoacher. Jobbcoachen bistår den arbetslösa personen och motiverar honom eller henne att ta ansvar för sin egen sysselsättning i en individuell sysselsättningsprocess som utgår från den arbetslösas behov. Lönesubventionen ska användas i större omfång och verksamheten i stadens egna sysselsättningsverkstäder kommer att utvecklas. Arbetslösa kommer att erbjudas mer möjligheter till studier, yrkesprov och verifiering av egen kompetens.   

Ett nytt nätverk ska ge stöd i försöket. Nätverket består bl.a. av aktörer inom sysselsättningstjänster, läroanstalter, olika projekt och tredje sektorn. Syftet med nätverket är att skapa nya sysselsättningsmodeller, rekryteringskampanjer samt att inleda nära sysselsättningssamarbete med företagen.  

100–180 nya arbetstillfällen per år

Till Borgå stads koncernförvaltning övergår cirka 10 personer från arbets- och näringstjänster samt personalen på Borgå stads sysselsättningstjänster. Också personal i vuxensocialarbetet, invandrartjänster, barn- och familjetjänster samt Posintra och Careeria deltar i produktionen av tjänsten.

Försöket uppskattas medföra Borgå stad kostnader på knappa 300 000 euro under två år och tre månader. Med hjälp av försöket kunde man å andra sidan skapa cirka 100–180 nya arbetstillfällen i Borgå, då de totala effekterna för stadens ekonomi vore positiva, om försöket lyckas. Kostnader utvärderas regelbundet i förhållande till resultat.

– Det viktigaste är givetvis att sysselsättningen skapar välbefinnande till arbetslösa. När arbetslösheten fortsätter långt kan den marginalisera och leda till många problem. Sysselsättning eller en studieplats inom andra stadiet är väsentliga faktorer i förebyggande av marginalisering av ungdomar samt i integrationen av invandrare, poängterar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.