Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsen behandlar valet av direktör för Lokalservice

Stadsstyrelsen föreslås godkänna att kostservicechef Leila Korhonen övergår till tjänsten som verkställande direktör för affärsverket Borgå lokalservice.

Porvoon kaupungin tunnus.

De tjänsteinnehavare som var intresserade av tjänsten som verkställande direktör för affärsverket Borgå Lokalservice hade ombetts lämna in en intresseanmälan avseende vd-posten under perioden 29.11.2022–13.12.2022.

Restonomen (högre YH) och kostservicechefen vid affärsverket Borgå Lokalservice, Leila Korhonen, har sedan 1.5.2021 fungerat som tf. verkställande direktör för affärsverket Borgå Lokalservice.

– Korhonen har skött uppgiften med framgång. Hon uppfyller behörighetsvillkoren för tjänsten och har de kvalifikationer som krävs för att sköta den. På basis av sin ansökan och sin tidigare arbetserfarenhet är hon lämplig att överföras till tjänsten i fråga, omtalar personaldirektör Anu Kalliosaari.

Ifall Korhonen väljs till verkställande direktör kan tjänsten som kostservicechef senare dras in. Två sökande anmälde intresse för tjänsten inom utsatt tid.

Stadsstyrelsen sammanträder den 19 december.