Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 01.11.2021

Budget för år 2022 och ekonomiplan för år 2022–2024

Stadsstyrelsen förde en allmän diskussion om budgeten 2022 och ekonomiplanen 2022–2024 och fortsätter behandlingen på följande möte.

Utlåtande om Nylandsorogrammet och miljörapporten 2022–2025

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt ge utlåtandet om Nylandsprogrammet och miljörapporten 2022–2025 till Nylands förbund.

Utlåtande om miljökonsekvensbeskrivningen för Lovisa kärnkraftverk 

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att Borgå stad ger ett svar om miljökonsekvensbedömningsbeskrivningen för Lovisa kärnkraftverk.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.