Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 13.1.2020

Deltaljplan, Ölstens port

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige att fullmäktige godkänner detaljplanen 537, Ölstens port, stadsdel 31, kvarteren 3222-3224 samt gatu- och specialområden.

Detaljplanen gäller området vid Småindustrivägen mellan Helsingforsvägen och Entreprenörsvägen i Ölstens, ca 5 kilometer väst om Borgå centrum. Detaljplanen består av ett kvartersområde för icke miljöstörande industri- och lagerbyggnader och två kvartersområden för affärsbyggnader.

I detaljplanen anvisas byggrätt 3 875 m²-vy för två kvartersområden för affärsbyggnader. Den tillåtna byggrätten för kvartersområdet för industribyggnader är 3 498 m²-vy.

Val av ledamöter till styrelsen för Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nylands samkommunstyrelse

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt välja till Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nylands samkommunstyrelse två ledamöter och ordföranden samt personliga ersättare för dem för tiden 1.1.2020-31.12.2023.

  • Jaakko Jalonen (ordförande), ersättare Patrik Björkman
  • Camilla Simolin-Backman, ersättare Anne Korhonen
  • Johanna Päivärinta, ersättare Pia Hansson

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.