Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 14.6.2021

Tjänsten som bildningsdirektör

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt om sökandena som kallas till intervju: 

  • pedagogie magister Sari Gustafsson
  • magister i gymnastik- och idrottsvetenskaper Jari Kettunen
  • pedagogie magister Ilpo Salonen

Jaakko Jalonen och Sari Gustafsson deltog inte i behandling av ärendet. 

Meddelande 9.6.2021: www.borga.fi/sju-personer-sokte-tjansten-som-bildningsdirektor

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.