Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 18.1.2021

Förhandsröstningsställen och -tider i kommunalvalet 2021

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna förhandsröstningsställena och -tiderna i kommunalvalet 2021.

Budgetändringar i budgeten för år 2021

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige att några budgetändringar görs i stadens budget för år 2021.

Behoven av budgetändringar föranleds huvudsakligen av att en investering eller planerad verksamhet inte kunde genomföras i sin helhet under år 2020. En del av ändringsbehoven föranleds av beslut eller förpliktelser som staden har fått kännedom om först efter beredningen av budgeten för år 2021.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen