Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 18.5.2020

Jämförelse av social- och hälsovårdskostnaderna i medelstora kommuner år 2019

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt anteckna jämförelse av social- och hälsovårdskostnaderna i medelstora kommuner år 2019 för kännedom.

Jämförelsen visar att social- och hälsovårdskostnaderna steg i sin helhet i de medelstora kommunerna år 2019. Även om Borgås social- och hälsovårdskostnader enligt bokslutet 2019 steg med cirka 4,9 %, steg de åldersstandardiserade kostnaderna endast med 2,0 % från fjolåret. När Borgås social- och hälsovårdssektor mäts med åldersstandardiserade kostnader är sektorn konkurrenskraftig och relativt kostnadseffektiv jämfört med övriga medelstora kommuner.

Allmän offentlighet vid organens elektroniska sammanträden

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att stadsfullmäktiges sammanträden tills vidare kan följas bara elektroniskt. Till kallelser till stadsfullmäktiges sammanträden som publiceras på stadens webbplats fogas en länk eller webbadress via vilken publiken kan följa fullmäktiges sammanträden.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen