Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 2.11.2020

Skattesatser för år 2021

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige att inkomstskattesatsen för år 2021 fastställs till 19,75 % och att fastighetsskattesatserna för år 2021 fastställs som följer:

  • allmän fastighetsskatt 1,30 %
  • stadigvarande bostadsbyggnader 0,50 %
  • övriga bostadsbyggnader 1,30 %
  • obebyggd byggplats har inte fastställts
  • allmännyttiga samfund 0,00 %
  • kraftverk 3,10 %

Budget för år 2021 och ekonomiplan för åren 2021–2023

Stadsstyrelsen beslutade efter omröstningar föreslå för stadsfullmäktige att fullmäktige godkänner budgeten för år 2021 och ekonomiplanen 2021–2023. Stadsstyrelsen beslutade godkänna flera ändringar till stadsdirektörens förslag.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen