Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 22.11.2021

Nylands landskapsparlament 2022

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att Matti Valasti, Johan Söderberg, Kevin Servin, Jari Oksanen och Jorma Wiitakorpi deltar i Nylands landskapsparlament.

Teman för Nylands landskapsparlament är denna gång teman kring forskning och kompetens, landskapets klimatarbete och en effektivering av Nylands intressebevakning.

Stadens garanti- och utlåningspolicy, medelanskaffnings- och placeringspolicy och ändring av förvaltningsstadgan

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt bordlägga ärendet.

Förverkligande av arbetet med utvecklingen av förorter 2020

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt återremittera ärendet för ny beredning.

Välfärdberättelse och välfärdsplan för åren 2021–2025

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt återremittera ärendet för ny beredning.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.