Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 23.8.2021

Den nya stadsstyrelsen i Borgå samlades till sitt första möte måndagen den 23 augusti. 

Representanter i förtroendeorgan

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att välja representanter till olika förtroendeorgan.

Direktionen för affärsverket Borgå vatten

 • Ordförande Jere Riikonen (KD), ersättare Aleksi Lehtonen (SAML)
 • Vice ordförande Oscar Lökfors (SFP), ersättare Mikael Ahlfors (SFP)
 • Tuula Martin (SDP), ersättare Leena Sorjonen (SDP)
 • Kristina Särkkä (SFP), ersättare Frida Tavastila (SFP)
 • Markus Keskitalo (GRÖNA), varajäsen Ville Saarela (GRÖNA)

Direktionen för affärsverket Borgå lokalservice

 • Ordförande Marko Piirainen (SDP), ersättare Ilkka Alava (SDP)
 • Vice ordförande Christer Andersson (SFP), ersättare Peter Af Björksten (SFP)
 • Sari Glad (SAML), ersättare Minttu Helanne (SAML)
 • Janniina Leinonen (VF), ersättare Maarit Järvinen (VF)
 • Saija Haapasaari (GRÖNA), ersättare Iina Sirkka-Hoven (GRÖNA)

Stadsstyrelsens representanter i olika förtroendeorgan

 • stadsutvecklingsnämnden: Matti Valasti
 • byggnads- och miljönämnden: Nina Uski
 • bildningsnämnden: Nea Hjelt
 • finskspråkiga utbildningssektionen: Bodil Lund
 • svenskspråkiga utbildningssektionen: Anette Karlsson
 • social- och hälsovårdsnämnden: Johan Söderberg
 • lokala räddningsnämnden: representanten väljs senare

Stadens representant vid Nylands förbunds representantmöte

 • Nea Hjelt, ersättare Elin Blomqvist-Valtonen 

Stadens representant till Borgå museiförenings styrelse

 • Liisa Saarela (SDP), ersättare Bodil Lund (SFP)
 • Srba Lukic (SAML), ersättare Brita Andersson (SAML)

Representanter i förtroendeorgan

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå att stadsfullmäktige väljer representanter till olika förtroendeorgan. 

Fullmäktige vid samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

 • Sebastian Ekblom (SFP), ersättare Pehr Sveholm (SFP)
 • Irmeli Hoffren (SAML), ersättare Timo Kouki (SAML)

Kårkulla samkommuns fullmäktige

 • Annette Forsblom (SFP), ersättare Robert Andersson (SFP)
 • Ove Blomqvist (SDP), ersättare Jan Nyström (SDP)

Nämndemän i tingsrätten

 • 11 nämndemän

Utnämning av ett tillfälligt beredningsorgan för Östra Nylands välfärdsområde

Med befullmäktigande av kommunerna i östra Nyland och utifrån diskussioner som förts med dem tillsätter beslutade stadsstyrelsen i Borgå ledamöterna i det tillfälliga beredningsorganet för östra Nyland som följer:

 • Borgå: Olli Ojanperä, Katja Blomberg, Annika Immonen, Kirsi Oksanen, Ann-Sofie Silvennoinen
 • Sibbo: Leena Kokko, Pekka Kivilevo
 • Lovisa: Carita Schröder, Marko Perttilä
 • Askola: Ilona Koskenniemi
 • Lappträsk: Tiia Gustavson
 • Pukkila: Juha Rehula
 • Mörskom: Matti Latva-Pirilä
 • Räddningsverket: Peter Johansson
 • Specialomsorgsdistriktet/Eteva: Sampo Salo

Stadsstyrelsen befullmäktigade Ann-Sofie Silvennoinen att sammankalla det första mötet och föreslår att hon ska bli beredningsorganets ordförande och Leena Kokko vice ordförande.

Borgå stad erbjuder behövliga lokaler till det tillfälliga beredningsorganets personal och sörjer för att i övrigt säkra organets arbetsmöjligheter genom att erbjuda administrativt stöd och bl.a. genom att sörja för beredningsorganets personal- och ekonomiförvaltning. Verksamhetens kostnader ska till 100 procent täckas med anslag som staten anvisar och bygga på en separat bokföring, och staden anvisar inte sin egen finansiering till verksamheten. Beredningsorganet svarar för sin egen budget och att den räcker till det aktuella uppdraget.

På beredningsorganet och dess verksamhet tillämpas för övriga delar principer som närmare beskrivs i redogörelsen och ikraftträdandelagen.

Borgå stad underrättar beredningsorganet om att staden inte överför andra verksamheter till välfärdsområdet än de som särskilt bestäms i lagen.

Förvaltningsdomstolens begäran om utlåtande / beslut om samarbetsavtal som gäller förvaltningen av personlig assistans som kommunerna erbjuder

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt återremittera ärendet för ny beredning. 

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.