Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 24.1.2022

Budgetöverskridningar i sektorernas investeringar 2021

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige att följande rättigheter att överskrida investeringsanslag beviljas:

  • kommunteknikens investeringar, parker 750 000 €
  • social- och hälsovårdssektorns investeringar 120 000 €

Projekten i Västra åstrandens strandpark, Alexparken och nationalstadsparken överskrider kostnadsberäkningen. Inom social- och hälsovårdssektorn är utfallet av programkostnader större än budgeterat.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.