Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 25.1.2021

Sökning av en stad och partner för vildmarks- och naturkulturmuseet 2021

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att Borgå stad deltar i sökningen av en stad och partner för Vildmarks- och naturkulturmuseet år 2021 och att staden erbjuder s.k. ARC-konceptet som har utarbetats ur stadens egna utgångspunkter som museets koncept eller en lösning som kompletterar konceptet.

Finansieringsleasing för Jokilaakson koulu

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att upphandlingen av Jokilaakson koulu finansieras enligt stadsstyrelsens beslut 21.12.2020 med ett finansieringsleasingavtal som ingås med Kommunfinans. Avtalets längd är tio år, räntan är tio års fasta ränta, maximilimiten är 3 300 000 euro och restvärdet efter tio är 20 procent. Jokilaakson koulu ansöks bli ett objekt för Kommunfinans gröna finansiering.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen