Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 8.1.2023

Porvoon kehäsymboli.

Utveckling av idrottstjänsterna

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att en total utveckling av idrottstjänsterna ska ske med föreslagna prioriteringar och åtgärder under år 2024.

Dessutom beslutade stadsstyrelsen att inleda en utredning om den framtida organisering av idrottstjänster, så att de olika förvaltnings- och styrningsmodellerna kan utvärderas på basis av kunskap. Utvärderingen kan gälla t.ex. den nuvarande modellen med verksamhet direkt under stadens organisation, ett affärsverk eller ett aktiebolag.

Tankningar med oljebolagens kort 2024-2026(2028) – Hansel Ab, ramarrangemang

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att Borgå stad ansluter sig till konkurrensutsättningen tankningar med oljebolagens kort 2024-2026 (2028) som Hansel Ab ordnar och det avtal som ingås för avtalsperioden 1.6.2024-31.5.2026 (2028).

Tillstånd att tillsätta en ledig befattning eller tjänst

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna tillsättandet av följande befattningar:

  • kundtjänstkoordinator
  • chef för idrottstjänster
  • motionsservicekoordinator
  • simövervakare-idrottsinstruktör
  • ansvarig trädgårdsmästare
  • VVS-montör
  • planeringsassistent

Stadsstyrelsen beslutade inte godkänna tillsättande av följande befattningar;

  • marknadsföringsplanerare
  • koncernjurist

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.