Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 8.2.2021

Åtgärder som vidtagits med anledning av coronaepidemin

Stadsstyrelsen hörde tjänsteinnehavarledningens redogörelse för lägesbilden. Stadsstyrelsen antecknade dessutom tjänsteinnehavarnas beslut för kännedom. Stadsstyrelsen använde inte sin upptagningsrätt i enlighet med kommunallagen.

Extra samkommunstämma i Kårkulla samkommun

Stadsstyrelsen antecknade möteskallelsen för kännedom och beslutade som vägkostning till Borgå stads representanter i Kårkulla Samkommunens fullmäktige att de borde ta ställning för fortsättning av samkommunsstyrelsen.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.