Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens koncernsektions beslut 24.4.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Val av stadens representanter till bolag och sammanslutningar

Koncernsektionen beslutade enhälligt föreslå Borgå stads representanter till bolag och sammanslutningar enligt följande:

Kokonhalli Oy: Hanna Virtanen

Roskn Roll Oy: Elin Andersson

Porvoonseudun asuntosäätiö – Borgånejdens bostadsstiftelse sr: Johan Nyholm, Joel Karvinen, Vilhelmiina Eskola

Koncernsektionen beslutade enhälligt återremittera ärendet i övrigt för ny beredning.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade koncernsektionen enhälligt enligt beslutsförslagen.