Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens koncernsektions beslut 30.1.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

HPK Palvelut Oy:s extra bolagsstämma 1.2.2023

Koncernsektionen beslöt enhälligt att stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula deltar i HPK Palvelut Oy:s extra bolagsstämma 1.2.2023 och att Borgå stads representanter i bolagets styrelse är Henrik Rainio (ordf.), Anu Kalliosaari och Charlotta Grönqvist.

A-koncernens extra bolagsstämma

Koncernsektionen beslöt enhälligt att finansdirektör Henrik Rainio deltar i bolagsstämman och att Borgå stads representanter i bolagets styrelse är Jarmo Grönman (ordf), Anders Rosengren, Leena Sorjonen, Ulla Raitimo och Jani Heinänen framtill ordinarie bolagsstämman år 2023. Som ny är således Leena Sorjonen (istället för Riikka Lintukangas).

Ägarstyrningsansvaren i fråga om andra än i förvaltningsstadgan angivna betydelsefulla bolag

Koncernsektionen antecknade ägarstyrningsansvaren för övriga bolag för kännedom.

Keskinäinen kiinteistö Oy Porvoon Piispantalo: Lokalitetsdirektör,

Kiint Oy Gammelbackan Liikekeskus Oy: Lokalitetsdirektör,

Ab Svartså Vattenverk-Mustijoen Vesilaitos Oy: Finansdirektör,

Pääkaupunkiseudun Vesi Oy: Finansdirektör,

Rosk n Roll Oy: Biträdande stadsdirektör,

Borgå Folkakademi Ab: Finansdirektör.

Finansdirektören är tjänsteinnehavaren med ansvar för ägarstyrning i bolag där staden äger minoritetsandelar.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade koncernsektionen enhälligt enligt beslutsförslagen.