Hoppa till innehåll

Stadsutvecklingsnämndens beslut 3.11.2020

Begränsande av servicekörning och storlek på fordon i Gamla Borgå

Stadsutvecklingsnämnden beslutade enhälligt använda upptagning i kommunteknikchefens beslut § 96.

Planeringsreservering på Västra åstranden

Stadsutvecklingsnämnden beslutade bevilja planeringsreservering för Avain Yhtiöt Oy för planering av kvarteret 459. Planeringsområdet ligger i hörnet av Konstfabriksgatan och Guldlistgatan. Enligt den gällande detaljplanen är kvarteret kvartersområde för flervåningshus (AK). Planeringsreserveringen gäller i ett år.

Val av entreprenör för Kullo företagsområde

Nämnden beslutade att Louhintahiekka Oy, som lämnade det totalekonomiskt förmånligaste anbudet på 5 684 550 €, väljs som entreprenör till projektet i Kullo företagsområde.

Övriga ärenden

Nämnden röstade om upptagning av stadsplaneringschefens beslut § 14, bygganvisningar för elektroniska reklamskyltar. Sju ledamöter (Riitta Ahola, Christer Andersson, Kristel Pynnönen, Laura Karén, Mika Varpio, Mikko Valtonen, Petter Punnonen) ansåg enligt föredragningen att nämnden inte använder upptagning och tre ledamöter (Jarmo Grönman, Camilla Antas, Patrik Björkman) röstade för upptagning, varvid nämnden inte övertog nämnda beslut.
De övriga nämndbesluten överensstämde med beredningen och var enhälliga.