Hoppa till innehåll

Stadsutvecklingsnämndens beslut 5.5.2020

Trafikförsöken i Borgå centrum för sommaren 2020 

Nämnden beslutade enhälligt remittera ärendet till ny behandling. Ärendet tas upp till behandling under nämndens extra möte 12.5.2020. 

Övriga ärenden

Undantagslovet i Varlax avlägsnades från listan. 

Alla övriga beslut överensstämde med beredningen.