Hoppa till innehåll

Stark identifiering tas i bruk i eBorgå

Identifiering för elektroniska ärenden ändras i tjänsten eBorgå.

Identifiering för elektroniska ärenden ändras i tjänsten eBorgå.

 Användarna av tjänsten identifieras i fortsättningen för elektroniska ärenden med hjälp av Suomi.fi-identifiering.

I Suomi.fi-identifieringen utnyttjas stark identifiering. Andra identifieringssätt kommer att tas ur bruk.

Elektroniska ärendetjänster i den offentliga förvaltningens organisationer i Finland förutsätter i regel stark identifiering. Med hjälp av den verifieras användarens identitet.

Det är säkert och lätt att använda Suomi.fi-identifieringen:

  • Du kan själv välja vilket av de tillgängliga identifieringssätten du vill använda.
  • Dina identifieringsuppgifter skickas över en krypterad förbindelse.
  • Identifieringstjänsten ser till att din integritet skyddas enligt Finlands lagstiftning och regelverk om behandlingen av personuppgifter.

eBorgå Mina e-tjänster:

Kontakta servicekontoret Kompassen i ärenden gällande eBorgås Mina e-tjänster.