Hoppa till innehåll

Svara på enkäten om kollektivtrafiken

Borgå stad frågar invånarnas åsikt angående hur kollektivtrafiken fungerar och behov i anknytning till den. På basen av svaren bedömer vi kollektivtrafikens utvecklingsbehov och brister i servicenivån.

En del av kollektivtrafiken i Borgå är marknadsbaserad, men en del är köpt trafik. Kollektivtrafik är en viktig del av ett utsläppsfattigt trafiksystem, som till exempel kan göra det möjligt att leva ett bilfritt liv.

Borgå stad vill ta reda på hur vi kan styra våra begränsade resurser, så att effekten blir möjligast stor, både med tanke på miljön och kommuninvånarnas tjänster. I utredningen kommer vi att lyfta fram förslag som eventuellt går att förverkliga inom de närmaste åren.

Du kan svara på enkäten i nätet till 6 december.