Hoppa till innehåll

Svenskspråkiga utbildningssektionens möte 16.4.2024

Borgå logo.

Utbildningssektionen bekantade sig med nya Bjurböle daghem

Daghemmet har flyttat till nya utrymmen efter sportlovet 2024. Det nya huset är ett elementdaghem med trästomme. Huset är flyttbart. Det nya daghemmet är lika stort som det gamla, med tre avdelningar, men nytt är att det finns en matsal i huset. De två gamla daghemsbyggnaderna står fortfarande kvar på tomten. Det gamla gula timmerhuset ska säljas medan det röda huset, så kallade Mullekulla, ska rivas.

Fondmedel i Borgå Gymnasium

Kalenderåret 2023 var ett sämre år för avkastningen av Borgå Gymnasiums fonder. Den totala fondavkastningen för år 2023 uppgår till 31 459,98 €. Denna summa med tillägg från kapitalet beslöt sektionen att används för stipendier våren 2024. I det här skedet beslöts att inga fondmedel lyfts för aktiviteter för studerande för kalenderåret 2024, men det finns medel på bankkontot som täcker en del av detta behov.

Mobbningsförebyggande åtgärder

De mobbningsförebyggande åtgärderna baserar sig på främjande och förebyggande arbete, såsom strukturer som formar en trygg skoldag, positiv och uppmuntrande växelverkan, övning i emotionella färdigheter och interaktionsförmåga samt gruppbildning. Skolornas förmåga till förebyggande arbete och generellt inriktad elevhälsa har fått stöd bland annat genom omfattande ledarskapsutbildning för att vidareutveckla verksamhetskulturen och lokala teman för gemensamt välbefinnande. Översikten antecknades för kännedom.

Utvecklingsarbete

Svenskspråkiga grundläggande utbildningen utvärderar sin verksamhet läsårsvis enligt kvalitetsplanen för grundskolorna i Borgå stad. På basen av resultaten i kartläggningarna som hör till utvärderingsrapporten, väljer utbildningsanordnaren de delområden av verksamheten där man ser behov av stöd för skolorna. Stödet till skolorna förverkligas bland annat genom utvecklingsteam som erbjuder skolorna utbildningar, undervisningsmaterial och möjlighet till kompanjonlärarskap.

Läsåret 2024–2025 har svenskspråkiga utbildningssektionens valt stärkandet av grundfärdigheterna samt välbefinnande genom samarbete som tyngdpunktsområden. Sektionens beslut innebär att skolornas personal erbjuds stöd av utvecklingslärare inom, läsning och skrivning, matematik, specialpedagogik, digipedagogik, undervisning av särskilt begåvade, bedömning, hållbar utveckling samt kvalitetsarbete.