Hoppa till innehåll

Svenskspråkiga utbildningssektionens möte 19.12.2023

Borgå logo.

Utvärderingsrapporten över den grundläggande utbildningen på svenska i Borgå för läsåret 2022-2023 godkändes. Sektionen gav i uppgift att till sektionen hämta förslag på vilket utvecklingsarbete rapporten kan leda till.

Sektionen behandlade även en preliminär kvalitetsplan för gymnasieutbildningen. Den rapport som skall göras för den finska och svenska gymnasieutbildningen i Borgå för läsåret 2023-2024 grundar sig på den av sektionen behandlade planen. Arbetet sker med stöd av ett statligt specialunderstöd för att främja kvalitets- och tillgänglighetsprogrammet inom gymnasieutbildningen.

Elevvårdsplanen för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen i Borgå stad har varit i kraft sedan 1.8.2023. Planen har reviderats under hösten 2023 och de uppdateringar som har gjorts godkändes av sektionen.

Arbetet som skolcoach är ett relativt nytt yrke i Finland och det finns inte många inrättade befattningar som skolcoach. I de svenska skolorna i Borgå arbetar för tillfället två skolcoacher i de högre klasserna och i budgeten för 2024 finns en befattning till. Under denna höst har en handbok för skolcoachverksamheten utarbetats och antecknades för kännedom av sektionen.

På initiativ av Borgå stads idrottstjänster grundades i samarbete med lokala idrottsföreningar i oktober 2016 Idrottsakademin i Östra Nyland. Idrottsakademins målgrupp är idrottare som studerar på andra stadiet i Borgå och närliggande områden. Livskraftsnämnden behandlade ärendet på sitt möte 5.12.2023 och beslutade godkänna förslaget om samarbete med Borgå stad. Sektionen ansåg i likhet med livskraftsnämnden att en idrottsakademi i Borgå kan understödas.