Hoppa till innehåll

Svenskspråkiga utbildningssektionens möte 31.10.2023

Borgå logo.

Projektplan för Sagobackens förskola i Kvarnbackens skola

Sagobackens daghem har på grund av utrymmesbrist till läsåren 2022-2023 och 2023-2024 utlokaliserat en del av förskolegrupperna till Kvarnbackens skola, medan en del av förskolebarnen är kvar i Sagobackens daghem. Efter en behovsutredning inleddes projektplaneringen för en tillbyggnad. Målet är att permanent kunna flytta Sagobackens förskoleverksamhet till Kvarnbackens skola.

Projektplanen börjar vara färdig och svenskspråkiga utbildningssektionen kunde på tisdagens möte behandla de delar av projektplanen som berör verksamhet och pedagogik. Målet är att arbetet med tillbyggnaden kunde inledas under 2024 och vara färdig till inledningen av läsåret 2025-2026. Fram till dess fortsätter förskoleverksamheten som idag, med en del av verksamheten i Sagobackens daghem och en del i Kvarnbackens skola.

På Kvarnbackens skolgård finns en gårdsbyggnad som på grund av det tekniska skicket skall rivas. Innan gårdsbyggnaden rivs behöver förändringar ske inne i skolan, så den verksamhet som idag finns i gårdsbyggnaden kan flytta in i skolan. Detta arbete sker i ett senare skede.

Särskilt begåvade elever

Enligt läroplanen har även särskilt begåvade elever (ca 5 procent) rätt till undervisning på egen nivå. Skolan skall beakta dessa elever och särskilt begåvade elever har rätt till stöd och hjälp i samma omfattning som alla andra barn. En uppdaterad processbeskrivning, från det att tanken väcks om att en elev presterar över det normala, godkändes av sektionen.

Uppdaterade kriterier för uppförande

Sektionen godkände även uppdaterade kriterierna för uppförande. Kriterierna grundar sig på samma mål för uppförandet som tidigare, men kriterierna har förtydligats för att underlätta lärarnas bedömning samt för att göra bedömningen mera rättvis skolorna emellan.